Skip to main content

Het is al jaren geleden dat ik in contact kwam met Suzanne Elevelt. Ik wilde toen een bijdrage leveren aan de tandheelkundige zorg tot ik hoorde waar ze allemaal mee bezig was. Het helpen van kansarme kinderen past in mijn levensvisie om mensen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en daar je de zelf de verantwoordelijkheid voor moet leren nemen door ondernemerschap te tonen. Dat kan op elk niveau.

Ik realiseer me dat je om te kunnen starten een beginkapitaal nodig hebt, Of dat nou gaat als werknemer of voor een eigen winkel. Het is mijn overtuiging dat als iemand iets onderneemt, de directe wereld om hem heen ook mee profiteert, de partner, het gezin, de klanten de toeleveranciers. Het is als een druppel in stilstaand water, de ringen planten zich voort over het oppervlak tot in het oneindige. Zo kan ik de wereld veranderen door een persoon een ander leven te gunnen.