Skip to main content

Naarmate ik ouder word heb ik steeds minder methodes. Ik doe dit werk al 15 jaar en elke methode heeft me meer geleerd over mezelf. Ik kom tot de conclusie dat ik zelf de methode ben. De manier waarop ik in het leven sta en in staat ben om patronen die zich voor mijn ogen afspelen te herkennen en te lezen. Het is mijn overtuiging  dat twee meer weten dat een en je altijd verantwoordelijk blijft voor je eigen keuzes.

Ik ben niet degene die jouw probleem op kan lossen. Ik kan je wel helpen om het patroon te ontrafelen en hoe je daar in verward kan raken. Ik zie veel verwarring om me heen, verpakt in woorden als depressie, burn out of onvervulde verlangens. Is er misschien toch iets anders wat me bezighoud, waardoor ik steeds het gevoel heb dat er iets moet, ik tekort schiet, die onrust in mijn lijf, het gevoel van nooit goed genoeg, altijd die woede? Op wie in hemelsnaam? Waarom bereik ik niet wat ik me ten doel heb gesteld? Ik problemen afhandel met de woorden:' ik weet het wel.' Als ik het zo goed weet waarom kom ik daar dan geen steek mee verder? Ik kan het wel verdoven met  mooie woorden, eten, drinken, meer werk, beter beter beter worden, presteren. Ik word er af en toe moedeloos van, maar stel de aanpak steeds opnieuw uit.'

Zou deze website de eerste stap zijn naar………..?

Ik loop graag een tijdje met je mee, als klankbord, op zoek naar de juiste vragen die beantwoord willen worden, orde scheppen in de chaos. Veel problemen ontstaan door aangeleerde denkfouten, aannames, vooroordelen, vooral over jezelf. Gevoel en denken, hoe beïnvloeden ze elkaar?

Mijn ervaring is dat ieder mens een product is van zijn omgeving, een optelsom van ervaringen, bewust en onbewust. Er is geen goed of fout, er is enkel verwarring.

Coaching is geen oplossing, coaching geeft een duwtje in de juiste richting.