Skip to main content
Wie is Michiel Schrijver Ik ben een man met vele gezichten. Breed geïnteresseerd.
Vader, opa, echtgenoot, broer, vriend, collega, tandarts,
analytisch coach, filosoof, en schrijver. Mijn leven kenmerkt zich door
nieuwsgierigheid; het zoeken naar het motief is leidend in mijn
leven. Het waarom, het leren leven met onzekerheid. 
Wat beweegt me

De dingen die niet gezegd worden, wat tussen de regels geschreven staat. Gedachtes die verzonken zijn, nieuwsgierigheid in mezelf omdat ik een ben met de wereld, waar alles wat ooit gedacht is en uitgesproken resoneert en vraagt om begrepen te worden.

De woorden moeten kloppen bij de daden, het geeft rust.

Wat doe ik Ik ben een zoeker op weg naar antwoorden; tot ik door had dat ik alleen antwoord kan krijgen als ik ook de juiste vraag stel.
Wat is mijn doel

Geen doel te willen ervaren. Het doel ligt altijd in het verleden. De toekomst ligt voor me en ontvouwd zich door te doen. Achteraf weet ik wat mijn doel is geweest, vooraf is het niet meer dan een ongewis verlangen.

Als schrijver Schrijven is me overkomen in mijn zoektocht naar een podium. Gedachtes laten zich zo veel makkelijker zien dan horen. Ik hoef de beelden alleen maar op te roepen, waardoor ze ineens werkelijkheid worden - een verhaal -
Als coach

In 2005 ben ik begonnen met persoonlijke ontwikkeling met de bedoeling om anderen te kunnen helpen tot ik begreep dat ikzelf de persoon was die begrepen wilde worden. Het inzicht dat een mens de hele wereld in zich draagt en de wereld kan veranderen door het andere in zichzelf te zien en dat het zonde is om je tijd die je gegeven is door een ander te laten verkwisten.

Als filosoof

Nadat ik geleerd had woorden aan mijn gevoel te geven, groeide als vanzelf de behoefte aan gezond verstand en de balans tussen beide.